Hủ búp sen Thiện Tài

7279

Liên hệ

Hủ búp sen sáp thực vật

Đặc điểm: khi thắp lên tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng giúp cho tinh thần sảng khoái và khử mùi trong không gian thắp

Quy cách: cao 10cm x rộng 6cm

Thời gian cháy: 40 giờ

Hủ có 3 màu: 

Hủ trắng: sáp trắng,hủ vàng: sáp vàng,hủ đỏ: sáp đỏ

 

Số lượng :

Hủ búp sen sáp thực vật

Đặc điểm: khi thắp lên tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng giúp cho tinh thần sảng khoái và khử mùi trong không gian thắp

Quy cách: cao 10cm x rộng 6cm

Thời gian cháy: 40 giờ

Hủ có 3 màu: 

Hủ trắng: sáp trắng,hủ vàng: sáp vàng,hủ đỏ: sáp đỏ