Đèn cầy ly trụ rồng nghệ thuật

7239

Liên hệ

Đèn Cầy Ly Hình Rồng Nghệ Thuật

Xuất xứ: Malaysia

Đặc điểm: dùng để đặt ở chánh điện và các điện thờ khác,trang thờ trong gia đình và văn phòng công ty.....đặc biệt khi thắp ở ngoài trời sẽ không bị tắt vì có nắp đậy chắn gió

 

1/Kích thước: cao 23cm x rộng 8cm

Thời gian cháy: 7 ngày

 

 2/Kích thước: cao 28cm x rộng 8cm

Thời gian cháy: 10 ngày

 

3/Kích thước: cao 33cm x rộng 8cm

Thời gian cháy: 12 ngày

 

4/Kích thước: cao 48cm x rộng 8cm

Thời gian cháy: 15 ngày

 

Giá vui lòng liên hệ

 

 

 

Số lượng :

Đèn Cầy Ly Hình Rồng Nghệ Thuật

Xuất xứ: Malaysia

Đặc điểm: dùng để đặt ở chánh điện và các điện thờ khác,trang thờ trong gia đình và văn phòng công ty.....đặc biệt khi thắp ở ngoài trời sẽ không bị tắt vì có nắp đậy chắn gió

 

1/Kích thước: cao 23cm x rộng 8cm

Thời gian cháy: 7 ngày

 

 2/Kích thước: cao 28cm x rộng 8cm

Thời gian cháy: 10 ngày

 

3/Kích thước: cao 33cm x rộng 8cm

Thời gian cháy: 12 ngày

 

4/Kích thước: cao 48cm x rộng 8cm

Thời gian cháy: 15 ngày

 

Giá vui lòng liên hệ

 

 

 

Sản phẩm liên quan