Đèn cầy ly trái thơm Thiện Tài

7153

Liên hệ

a.      Thơm nhỏ

Kích thước: cao 8cm x rộng 5cm

Thời gian cháy: 20 giờ

Giá lẻ và sỉ,quý khách vui lòng liên hệ.

b.      Thơm trung

Kích thước: cao 15cm x rộng 6,5cm

Thời gian cháy: 48 giờ

Giá lẻ và sỉ,quý khách vui lòng liên hệ.

c.      Thơm đại

Kích thước: cao 15,5cm x rộng 8,5cm

Thời gian cháy: 120 giờ

Giá lẻ và sỉ,quý khách vui lòng liên hệ.

Số lượng :