Đèn cầy ly hồ bèo Thiện Tài

7147

Liên hệ

Mã hàng: Bèo 5
Kích thước: cao 10cm x rộng 10.5cm
Thời gian cháy: 96 giờ
Giá lẻ và sỉ,quý khách vui lòng liên hệ.

Mã hàng: Bèo 6
Kích thước: cao 7.5cm x rộng 9.5cm
Thời gian cháy: 50 giờ
Giá lẻ và sỉ,quý khách vui lòng liên hệ.
 
Mã hàng: Bèo 9
Kích thước: cao 6.5cm x rộng 7cm
Thời gian cháy: 30 giờ
Giá lẻ và sỉ,quý khách vui lòng liên hệ.
Số lượng :