Nến tealight xông tinh dầu Thiện Tài

7158

Liên hệ

N     Nến tealight xông tinh dầu Thiện Tài

           Xuất xứ: Malaysia

           Đặc điểm: không mùi,không khói

           Đóng gói: 100viên/hộp (1 thùng: 10 hộp)

 

           (1) Cao 13mm x rộng 38mm

           Thởi gian cháy: 4 giờ

 

           (2) Cao 15mm x rộng 38mm

            Thời gian cháy: 5 giờ

 

            (3) Cao 18mm x rộng 38mm

            Thời gian cháy: 6 giở

 

            Giá vui lòng liên hệ

        

      

-    


   

 

      

 

Số lượng :