Nến rồng vàng đỏ Thiện Tài

7304

Liên hệ

Nến rồng vàng nhũ vàng,nhũ bạc (nến rồng đỏ nhũ vàng,nhũ bạc):

Cao 60cm x rộng 6cm (trọng lượng: 2.2kg) 

Cao 80cm x rộng 10cm (trọng lượng: 8kg)

Cao 100cm x rộng 10.5cm (trọng lượng: 12kg)

Cao 115cm x rộng 11.3cm (trọng lượng: 16kg)

Giá quý khách vui lòng liên hệ

Số lượng :

Nến rồng vàng nhũ vàng,nhũ bạc (nến rồng đỏ nhũ vàng,nhũ bạc):

Cao 60cm x rộng 6cm (trọng lượng: 2.2kg) 

Cao 80cm x rộng 10cm (trọng lượng: 8kg)

Cao 100cm x rộng 10.5cm (trọng lượng: 12kg)

Cao 115cm x rộng 11.3cm (trọng lượng: 16kg)

Giá quý khách vui lòng liên hệ