Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát

7306

Liên hệ

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát

Chất liệu: sành sứ

Quy cách: cao 40cm,45cm,52.5cm.65cm

Giá quý khách vui lòng liên hệ

 

Số lượng :

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát

Chất liệu: sành sứ

Quy cách: cao 40cm,45cm,52.5cm,65cm

Giá quý khách vui lòng liên hệ