Tim đèn cầy ly Thiện Tài

7184

Liên hệ

Tim Đèn Cầy Ly:

Chuyên cung cấp tim đèn cầy ly được dệt bằng chất liệu cotton(lõi cotton và lõi giấy)

Tim cotton (lõi cotton) được gọi bằng số: 3,4,5,6,7,8.....

Tim cotton(lõi giấy) được gọi bằng số: 15/20,20/20,25/20,30/20..... 

Giá vui lòng liên hệ.

 

 
Số lượng :

Tim Đèn Cầy Ly:

Chuyên cung cấp tim đèn cầy ly được dệt bằng chất liệu cotton(lõi cotton và lõi giấy)

Tim cotton(lõi cotton) được gọi bằng số: 3,4,5,6,7,8.....

Tim cotton(lõi giấy) được gọi bằng số: 15/20,20/20,25/20,30/20.....

Giá vui lòng liên hệ.