Nhang viên hương thảo dược & hương trầm Thiện Tài

7221

Liên hệ

Nhang tháp viên hương thảo dược:

Giá lẻ:

Tháp viên(hộp nhựa): 47.000/hộp

Giá sỉ quý khách vui lòng liên hệ

 

Nhang tháp viên hương trầm:

Giá lẻ:

Tháp viên(viên đen): 228.000/lon

Tháp viên(viên nâu): 182.000/lon

Giá sỉ quý khách vui lòng liên hệ 

Số lượng :

Nhang tháp viên hương thảo dược:

Giá lẻ:

Tháp viên(hộp nhựa): 47.000/hộp

Giá sỉ quý khách vui lòng liên hệ

 

Nhang tháp viên hương trầm:

Giá lẻ:

Tháp viên(viên đen): 228.000/lon

Tháp viên(viên nâu): 182.000/lon

Giá sỉ quý khách vui lòng liên hệ