Nến trụ vàng Thiện Tài

7276

Liên hệ

Nến trụ vàng Thiện Tài

Đặc điểm: được thắp lên trong các ngày vía Bà,vía Ông,vía các vị Thần Thánh,các vị Bồ Tát và các vị Phật...

Quy cách:

(1)cao 10cm x rộng 7cm

(2)cao 20cm x rộng 7cm

(3)cao 30cm x rộng 7cm

(4)cao 40cm x rộng 7cm

Giá vui lòng liên hệ

Số lượng :

Nến trụ vàng Thiện Tài

Đặc điểm: được thắp lên trong các ngày vía Bà,vía Ông,vía các vị Thần Thánh,các vị Bồ Tát và các vị Phật...

Quy cách:

(1)cao 10cm x rộng 7cm

(2)cao 20cm x rộng 7cm

(3)cao 30cm x rộng 7cm

(4)cao 40cm x rộng 7cm

Giá vui lòng liên hệ