Nến trụ Trắng Thiện Tài

7278

Liên hệ

Nến trụ trắng Thiện Tài

Đặc điểm: được thắp lên nhân ngày lễ Đức Thiên Chúa chào đời và ngày lễ phục sinh...

Kích thước:

(1)cao 10cm x rộng 7cm

(2)cao 20cm x rộng 7cm

(3)cao 30cm x rộng 7cm

(4)cao 40cm x rộng 7cm

Giá vui lòng liên hệ   

Số lượng :

Nến trụ trắng Thiện Tài

Đặc điểm: được thắp lên nhân ngày lễ Đức Thiên Chúa chào đời và ngày lễ phục sinh...

Kích thước:

(1)cao 10cm x rộng 7cm

(2)cao 20cm x rộng 7cm

(3)cao 30cm x rộng 7cm

(4)cao 40cm x rộng 7cm

Giá vui lòng liên hệ