Nến trụ Thiện Tài

7159

Liên hệ

Nến trụ Thiện Tài

         Xuất xứ: Việt Nam

         Đặc điểm: nến trụ được thắp(200 ngọn nến,500 ngọn nến,1000 ngọn nến...) trong các ngày lễ hoa đăng nhân ngày vía Đức Phật đản sanh,vía A Di Đà Phật,vía Quán Thế Âm Bồ Tát        

     1.kích thước: cao 5cm x rộng 3.5cm

     Thời gian cháy: 3 giờ

     2.kích thước: cao 9cm x rộng 4cm

        Thời gian cháy: 6 giờ

        3.Kích thước: cao 11cm x rộng 4cm

        Thời gian cháy: 9 giờ

        Tất cả nến trụ(nến pháo) đều có 3 màu: đỏ,vàng,trắng

        Giá vui lòng liên hệ

 

 

 

Số lượng :

Nến trụ Thiện Tài

         Xuất xứ: Việt Nam

         Đặc điểm: nến trụ được thắp (200 ngọn nến,500 ngọn nến,1000 ngọn nến...) trong các ngày lễ hoa đăng nhân ngày vía Đức Phật đản sanh,vía A Di Đà Phật,vía Quán Thế Âm Bồ Tát        

     1.kích thước: cao 5cm x rộng 3.5cm

     Thời gian cháy: 3 giờ         

     2.kích thước: cao 9cm x rộng 4cm

        Thời gian cháy: 6 giờ

        3.kích thước: cao 11cm x rộng 4cm

        Thởi gian cháy: 9 giờ

        Tất cả nến trụ( nến pháo) đều có 3 màu:đỏ,vàng,trắng

        Giá vui lòng liên hệ.