Nến trụ đỏ Thiện Tài

7277

Liên hệ

Nến trụ đỏ Thiện Tài

Đặc điểm: được thắp lên nhân các ngày vía Bà,vía Ông,vía các vị Thần Thánh,các vị Bồ Tát và các vị Phật...

Quy cách:

Cao 10cm x rộng 7cm

Cao 20cm x rộng 7cm

Cao 30cm x rộng 7cm

Cao 40cm x rộng 7cm

Giá vui lòng liên hệ

Số lượng :

Nến trụ đỏ Thiện Tài

Đặc điểm: được thắp lên nhân các ngày vía Bà,vía Ông,vía các vị Thần Thánh,các vị Bồ Tát và các vị Phật...

Quy cách:

Cao 10cm x rộng 7cm

Cao 20cm x rộng 7cm

Cao 30cm x rộng 7cm

Cao 40cm x rộng 7cm

Giá vui lòng liên hệ