Nến sáp ong Thiện Tài

7318

Liên hệ

Nến sáp ong Thiện Tài

Xuất xứ: Việt Nam

Nguyên liệu: sáp ong

Đặc điểm: sử dụng sáp ong làm nguyên liệu,khi thắp nến lên cho các mùi hương của đào,bưởi,quế,sả,trà xanh.....với ngọn lửa không khói,không độc hại,cháy lâu

1.Đào  2.Quế  3.Bưởi  4.Trà xanh  5.Bạc hà&dâu  6.Gỗ  7.Sả  8.Kẹo

Đóng gói trong 3 hủ:

(1) hủ nhỏ cháy thời gian 18 giờ:

Giá lẻ=giá sỉ: 95.000/hủ

(2) hủ trung cháy thời gian 24 giờ:

Giá lẻ=giá sỉ: 150.000/hủ

(3) hủ lớn cháy thời gian 48 giờ

Giá lẻ=giá sỉ: 200.000/hủ

 

Số lượng :

Nến sáp ong Thiện Tài

Xuất xứ: Việt Nam

Nguyên liệu: sáp ong

Đặc điểm: sử dụng sáp ong làm nguyên liệu,khi thắp nến lên cho các mùi hương của đào,bưởi,quế,sả,trà xanh.....với ngọn lửa không khói,không độc hại,cháy lâu

1.Đào  2.Quế  3.Bưởi  4.Trà xanh  5.Bạc hà&dâu  6.Gỗ  7.Sả  8.Kẹo

Đóng gói trong 3 hủ:

(1) hủ nhỏ cháy thời gian 18 giờ:

Giá lẻ=giá sỉ: 95.000/hủ

(2) hủ trung cháy thời gian 24 giờ:

Giá lẻ=giá sỉ: 150.000/hủ

(3) hủ lớn cháy thời gian 48 giờ

Giá lẻ=giá sỉ: 200.000/hủ

 

Sản phẩm liên quan