Nến rồng Thiện Tài

7325

Liên hệ

Nến rồng Thiện Tài

(1) Cao 1m05 x rộng 13cm

Thời gian cháy : 90h

 

(2) Cao 1m x rộng 10cm

Thời gian cháy : 150h

 

(3) Cao 1m x rộng 9cm

Thời gian cháy : 140h

 

(4) Cao 90cm x rộng 7cm

Thời gian cháy : 100h

 

(5) Cao 7,2cm x rộng 6cm

Thời gian cháy : 40h

 

(6) Cao 60cm x rộng 5cm

Thời gian cháy : 30h


(7) Cao 40cm x rộng 4cm

Thời gian cháy : 8h

Giá quý khách vui lòng liên hệ,xin cám ơn

ĐT : 0908.629.555 (Mr.Tỷ)

Địa chỉ văn phòng : 18 Võ Trường Toản P15 Q5 TP.HCM

Số lượng :

Nến rồng Thiện Tài

(1) Cao 1m05 x rộng 13cm

Thời gian cháy : 90h

 

(2) Cao 1m x rộng 10cm

Thời gian cháy : 150h

 

(3) Cao 1m x rộng 9cm

Thời gian cháy : 140h

 

(4) Cao 90cm x rộng 7cm

Thời gian cháy : 100h

 

(5) Cao 7,2cm x rộng 6cm

Thời gian cháy : 40h

 

(6) Cao 60cm x rộng 5cm

Thời gian cháy : 30h


(7) Cao 40cm x rộng 4cm

Thời gian cháy : 8h

Giá quý khách vui lòng liên hệ,xin cám ơn

ĐT : 0908.629.555 (Mr.Tỷ)

Địa chỉ văn phòng : 18 Võ Trường Toản P15 Q5 TP.HCM

Sản phẩm liên quan