Nến rồng đỏ Thiện Tài

7252

Liên hệ

Nến rồng đỏ Thiện Tài

Quy cách:

(1)Cao 60cm x rộng 5.5cm

(2)Cao 80cm x rộng 7.5cm

Giá quý khách vui lòng liên hệ

 

Số lượng :

Nến rồng đỏ Thiện Tài

 Quy cách:

(1)Cao 60cm x rộng 5.5cm

(2)Cao 80cm x rộng 7.5cm

Giá quý khách vui lòng liên hệ