Đèn cầy song liễn Thiện Tài

7297

Liên hệ

Đèn cầy song liễn có 3 cỡ:

(1)''Kim Ngọc Mãn Đường,Phú Quý Kiết Tường"

Cao 6cm x rộng 2cm: 20.000/cặp

(2)"Phú Quý Bình An,Chiêu Tài Tiến Phú"

Cao 22.5cm x rộng 2.8cm: 29.000/cặp

(3)"Chiêu Tài Tiến Phú,Kim Ngọc Mãn Đường"

Cao 24.5cm x rộng 3.4cm: 38.000/cặp

Số lượng :

Đèn cầy song liễn có 3 cỡ:

(1)''Kim Ngọc Mãn Đường,Phú Quý Kiết Tường"

Cao 6cm x rộng 2cm: 20.000/cặp

(2)"Phú Quý Bình An,Chiêu Tài Tiến Phú"

Cao 22.5cm x rộng 2.8cm: 29.000/cặp

(3)"Chiêu Tài Tiến Phú,Kim Ngọc Mãn Đường"

Cao 24.5cm x rộng 3.4cm: 38.000/cặp