Đèn cầy ly hoa sen Thiện Tài

7295

Liên hệ

Đèn cầy ly hoa sen lớn

kích thước: cao 6cm x rộng 6.5cm

Thời gian cháy: 22 giờ

Đèn cầy ly hoa sen nhỏ

kích thước: cao 4.5cm x rộng 4cm

Thời gian cháy: 8 giờ

Giá quý khách vui lòng liên hệ

Số lượng :