Đèn cầy ly cá chép vàng Thiện Tài

7275

Liên hệ

(1) Đèn cầy ly cá chép vàng nhỏ

Kích thước: cao 11.5cm x rộng 6.2cm

Thời gian cháy: 28 giờ

(2) Đèn cầy ly cá chép vàng lớn

Kích thước: cao 13cm x rộng 7cm

Thời gian cháy: 72 giờ

Giá quý khách vui lòng liên hệ

Số lượng :

(1) Đèn cầy ly cá chép vàng nhỏ

Kích thước: cao 11.5cm x rộng 6.2cm

Thời gian cháy: 28 giờ

(2) Đèn cầy ly cá chép vàng lớn

Kích thước: cao 13cm x rộng 7cm

Thời gian cháy: 72 giờ

Giá quý khách vui lòng liên hệ